Bilanço Nedir? Bazı Bilanço Tanımları

Bilanço Nedir? Bazı Bilanço Tanımları

Bilanço Nedir? Bazı Bilanço Tanımları

Bilanço, işletmenin envanterinde bulunan kıymetlerin (malların veya hizmetlerin) düzenli bir şekilde sınıflandırılmış, karşılıklı değerleri ile sıralanmış olan özettir. Bilanço tablosuna bakarak bazı bilgileri elde edebilmekteyiz. Bunlar; aktif ve pasif tablosunda görebileceğimiz aktif için, mevcut para ve alacaklar –bunun içinde zarar da olabilir- pasif için ise, özsermayeler bilgilerini içermektedir. Muhasebe profesörleri tarafından oldukça sık tartışılan bir konu bulunmaktadır bilanço tablosu için. Kâr ve ihtiyatlar bilgileri tablodan ayrı bir şekilde gösteriliyor olsa da özsermayeler arasında kabul edenler ve etmeyenler olarak ikiye bölünmüşlerdir. Fakat genel görüş olarak ayrı yazılmış olmalarına rağmen özsermayenin elemanı olarak sayılmaktadır ve bu yanlış bir bilgi değildir.

Bilanço Tanımları Nelerdir?

Bazı bilanço tanımları bilmenizde fayda olacaktır. Bu bilgiler üniversitelerde muhasebe derslerinde ilk olarak öğretilen temel kavramlardan ibarettir.

Dönen varlıklar, işletme içerisindeki tüm varlıkların bir yıl içerisinde nakite çevrilecek izlenen bilanço hesaplarıdır. Bir yılı aşkın sürede nakde çevirilen varlıklar ise farklı bir terim üzerinden incelenmektedir.

Duran varlıklar, yukarıda belirtilen sürenin uzaması ile, bir yıldan uzun bir sürede nakde çevrilecek tüm mal varlıklarını ifade ederler. Bu sürenin herhangi bir kısıtlaması olmamaktadır.

Öz sermaye, işletme sahibi veya sahiplerinin kendilerinin kullanması üzerine ayırdıkları sermayedir. İşletmenin herhangi bir kredi borcu olmadığı takdirde öz sermaye, toplam varlıklara eşit olmak zorundadır.